50 godina molekularne biologije u Hrvatskoj
  Početna
  Vrijeme i mjesto održavanja
  Program
  Organizatori
  Odbori
  Kotizacija
  Registracija i predaja sažetaka
  Upute za autore
  Značajniji datumi
  Pokrovitelji
  Sponzori
  Izložba "Znanost u slici"
  Kontakt

 


Registracija i predaja sažetaka

Rok za registraciju i predaju sažetaka je 25. listopada 2008.
Sažetak rada piše se na hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju prijave više sažetaka, molimo Vas da svaki sažetak pošaljete zasebno. Ukoliko više autora sudjeluje s istim priopćenjem, molimo da sažetak predaje samo autor koji će predstaviti rad.

Znanstveni odbor će odabrati sažetke za pozvana usmena priopćenja na temelju originalnosti, izvrsnosti i raznolikosti tematika, te će o tome obavijestiti autore. Ostali autoripredstavit će svoje radove u obliku postera.

 

Za registraciju i predaju sažetaka potrebno je ispuniti obrazac. Molimo da obrazac ispunite točno prema uputama koje se nalaze u sklopu obrasca. Polja označena sa zvjezdicom (*) su obavezna. Po uspješnoj registraciji, na Vašu e-mail adresu bit će poslana potvrda o zaprimljenoj registraciji.


ROK ZA REGISTRACIJU I PREDAJU SAŽETAKA JE PROŠAO, TE VIŠE NIJE MOGUĆE IZVRŠITI REGISTRACIJU.


 Registracija:
Ime*: 
Prezime*: 
Institucija*: 
Ulica i kućni broj: 
Poštanski broj: 
Grad: 
Zemlja: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail*: 
Sudjelujem*: 
 Predaja sažetka (hrvatski):
Naslov: 
Autor(i): 
Uputa: 
Ime Prezime1, Ime Prezime2
Institucija: 
Uputa: 
1zavod/odjel, ustanova, ulica i kućni broj, poštanski broj i grad, država; 2zavod/odjel, ustanova, ulica i kućni broj, poštanski broj i grad, država
Tekst sažetka (maksimalno 1500 znakova s razmacima): 
Ključne riječi (najviše pet, odvojene zarezima): 
 Predaja sažetka (engleski):
Title: 
Author(s): 
Note: 
Name Surname1, Name Surname2
Institution(s): 
Note: 
1Division/Department, Institution, Street and street number, ZIP code and City, Country; 2Division/Department, Institution, Street and street number, ZIP code and City, Country
Abstract (maximum 1500 characters with spaces): 
Keywords (maximum five, separated by commas):